Wednesday, January 1, 2020

Произход на гръцката азбука и на част от потомството ѝ

Произход на гръцката азбука и на част от потомството ѝ

(.. покажи всичко ..)  (.. скрий&свий всичко .. ..)  .. to the bottom ..

Произход на гръцката азбука и на част от потомството ѝ


1. ▼▼  Прѣдисловие   (.. скрий го прѣдисловието ..)   (.. покажи само таблицата ..)

 • Цѣлта на тази публикация е да се хвърли свѣтлина върху произходът на нашата писменост, на кирилицата.

 • Тя - кирилицата - е срѣд потомството на гръцката азбука, и затова интересът е фокусиран върху нея̨ - върху гръцката азбука.

 • Само Стария̌т Свѣ̋т ще ни интересува. Дрѣвни писмени традиции от Америкитѣ или от тихоокеанскитѣ острови на нас не сѫ ни повлияли.

 • В Стария̌т Свѣ̋т сѫществуват ..

  • .. три основни огнища на писмеността:

   • Месопотамия
   • Египет
   • Китай

  • .. и нѣ̋кои маловажни огнища на писмеността, всичкитѣ изгасна̨ли - остана̨ли без потомство, срѣд които на мене извѣстно е само сѫществуването на ..
   • .. линейното писмо на минойската цивилизация.

 • Китай: Това огнище на писмеността е живо. Повече от милиард хора в Китай, Япония и отчасти в Корея и досега използват китайското писмо. Но то не е повлияло на нашето писмо.

 • Месопотамия: Това огнище на писмеността е изгасна̨ло - то нѣ̋ма потомство срѣд сега използванитѣ писмени системи. И не е повлияло на нашето писмо.

 • Египет: Египетското огнище на писмеността е живо. И слѣд като се е източило прѣз Синай до Ханаан, то се е разпространило из цѣлия̌т свѣ̋т.

  • Ханаан: Цѣ̋лото потомство на египетската писменост фактически е потомство на един неин потомък - на ханаанското (финикийското, старо-еврейското) писмо.

  • Ханаанското (финикийското, старо-еврейското) писмо въвеђа фонетичния̌т принцип - писмото отразява само произношението на човѣшката рѣч, а не смисълът на рѣчта.

   • Само звученето, но не и значението.

   • Напримѣр, втората буква в азбуката се нарича bet[a], което на семитски означава "кѫща", но макар да произлиза от египетския̌т йероглиф, означаващ "кѫща", самата буква beta не означава "кѫща", а означава просто съгласния̌т звук [b].

   • Фонетичния̌т принцип противорѣчи на китайското писмо, къдѣто знацитѣ отразяват смисълът на думитѣ.

   • Нѣ̋кои практики в нашата цивилизация сѫщо така противорѣча̨т на фонетичния̌т принцип.
    • Цифритѣ.
    • Знаци като №, §, %, &, и други.
    • Когато съюзът го пишем просто и, а съзвучното кратко лично мѣстоимение - ѝ.

  • Наблюдават се два основни клона на разпространение на ханаанското (финикийското) писмо из остана̨лата част на стария̌т свѣ̋т:
   • Арамейски - източен.
   • Гръцки - западен.

 • Кирилицата е разултат от западния̌т - гръцкия̌т - клон на разпространение на ханаанското (финикийското) фонетично писмо. Тя е прѣ̋к потомък на гръцката азбука.

 • Доколкото се разпространяват твърдения за мнима връзка на кирилицата с коптската азбука и с готската азбука, в таблицата сѫ включени и тѣ.

 • В таблицата съм се помѫчил да подчертая̨ нѣщо, което често се прѣнебрѣгва, а именно важната по онова врѣме роля на буквитѣ за означаването на числата по милетската система.

 • (.. покажи я̨ таблицата ..)   (.. скрий го прѣдисловието ..)    .. към началото ..

2. ►►  Таблица за произходът на гръцката азбука и на част от потомството ѝ


3. ▼▼  Прѣпратки (references)   (.. скрий ги ..)

(.. скрий ги прѣпраткитѣ ..)   .. към началото ..

4. ▼▼  Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)  (.. скрий ги ..)  (.. свий ги ..)  (.. разгъни ги ..)  .. към началото ..


Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тука и ще отговоря̨ тука.

 • ►►  ::christo.tamarin, 2020-03-29 21:13:: Нѣ̋кои полезни бутони (.. покажи  ..) (.. покажи всички коментари ..)  (.. скрий ги ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2020-04-26 10:18:: Family Tree of Writing Systems in the Philippines (.. покажи тук ..) (.. покажи там ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2020-07-05 10:55:: The ABCD Family Tree (.. покажи тук ..) (.. покажи там ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2021-06-12 10:45:: Converting Numbers to Miletan (.. покажи ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2021-08-12 10:49:: From ASCII A..Z {x41..x5A} back to Greek Western Red (.. покажи ..)

 • ◄►  ::christo.tamarin, 2022-07-07 14:57:: Щрихи от историята на кирилицата  (.. покажи там свито ..)  (.. покажи там разгъна̨то ..) 

  (.. скрий коментаритѣ ..)  (.. покажи ги всичкитѣ ..)  .. към началото ..

1 comment:

 1. Сериозен труд, достоен за уважение! Нямам достатъчно компетентност да коментирам детайли...

  ReplyDelete