Saturday, May 28, 2016

Що е то демагогия - Истината, добрѣ казана

Що е то демагогия - Истината, добрѣ казана

.. to the bottom ..

Щo е то демагогия - Истината, добрѣ казана


Какво каза Царя̌т на 6 април 2001:
Готов съм да прѣдложа̨
схема от икономически мѣрки и
социално-икономическо партню̄рство,
посрѣдством които за не по-късно от 800 дни
прочутото българско трудолюбие и прѣдприемчивост
ще промѣня̨т животът ви.

Какво разбра Народът:
Каквито сме си убавци, нѣма начин
Царя̌т да не ни оправи за 800 дни.

Каква е Истината:
Ако
комунистическия̌т
интернационал-социалистически
фашистки режим
не бѣше унищожил
прочутото прѣди
българско трудолюбие
и прѣдприемчивостта на българитѣ,
то
в условията на демокрация и пазарна икономика
никоя политическа власт
не би могла да попрѣчи на
Народът да се оправи за 800 дни.

.. към началото ..
1 comment:

  1. Откѫс от Императорскый Хатти-Шерифъ, който са прочете в Гюлхането на 3 ноемврiя 1839 въ день недѣленъ:

    "Мыслитѣ, които исключително занимахѫ Нашiя Духъ от честитото Наше въцаряване бѣхѫ да са улучши състоянiето на областитѣ и да олекне на населенiята. Като са зема предъ видъ географическото положенiе на областитѣ на Высоката Наша Държава, плодородiето на нейнытѣ земи, способностьта и остроумiето на жителитѣ, познато става че като са занимавамы съ изнамѣрваньето на сгоднытѣ срѣдства, слѣдствiето до което съ Божiята помощь са надеймы да достигнемъ, може да са сполучи въ разстоянiе на малко години."

    Да не би Царят оттук да е черпил вдъхновение?

    ReplyDelete