Friday, January 24, 2020

Ако искаме да възстановим буквитѣ Ѣ и Ѫ, как да ги употрѣбяваме

Ако искаме да възстановим буквитѣ Ѣ и Ѫ, как да ги употрѣбяваме

(.. свий&скрий всичко ..) (.. покажи всичко ..) .. to the bottom ..Ако искаме да възстановим буквитѣ Ѣ и Ѫ, как да ги употрѣбяваме


▼▼   1. Преамбюл: общ раздѣл    (.. скрий ..) (.. покажи всичко ..)


 • Прѣд буквитѣ Ѣ (ят, е двойно), Ѫ (юс голѣ̋м), Ъ (ер голѣ̋м) - най-българскитѣ букви - трѣ̋бва да благоговѣете, а не да ги пишете къдѣ да е.

  • Тѣзи букви е по-добрѣ изобщо да не се пиша̨т, ако не се пиша̨т правилно.
  • И не пишѣте глухо Ъ в края̌т на думитѣ. Нека да не Ви привличат баналнитѣ нѣща.

 • Двата раздѣла 2 и 3 - "Кога се пише буквата Ѣ" и "Кога се пише буквата Ѫ" - сѫ независими един от друг и мога̨т да се чета̨т в произволен ред.

  • Ако се интересувате само от писането на буквата Ѣ, можете да пропуснете раздѣл 3.
  • Ако се интересувате само от писането на буквата Ѫ, можете да пропуснете раздѣл 2.
  • Но във всѣки случай трѣ̋бва да започнете с този общ раздѣл, прѣди да продължите с раздѣл 2 или 3.

  • И в двата раздѣла се разчита читателитѣ да зная̨т нормативното произношение в стандартния̌т български език, ..
  • .. както и писането на гласнитѣ според валидния̌т в моментът отечествено-фронтовски правопис.

 • Прѣди 1945, когато в сила е бил така нарѣчения̌т Иванчевски правопис, буквитѣ Ѣ и Ѫ сѫ се пишѣли редовно.

  • Обаче с достѫпен правописен рѣчник от онова врѣме не разполагам.
  • А пък и тогава, както и сега, в печатнитѣ издания е било пълно с правописни грѣшки.
  • Поради това, твърдението, че буквитѣ Ѣ и Ѫ слѣдва да се пиша̨т както в Иванчевския̌т правопис, е само приблизително и пожелателно.
  • При спорен случай, обикновен печатен текст от онова врѣме не е достатъчен за рѣшение на казусът.

 • При възстановяване на употрѣбата на буквитѣ Ѣ и Ѫ основни сѫ етимологичния̌т принцип и морфологичния̌т принцип.

 • Морфологичния̌т принцип е основен при всички официални български правописи.

  • Аз сѫщо така се придържам към него.
  • Морфологичния̌т принцип означава, че всѣ̋ка морфема - корен, прѣдставка, наставка, окончание - по възможност - слѣдва да се пише по един и сѫщ начин и да е лесно разпознаваема, независимо от отклоненията в произношението.
  • Приложението на морфологичния̌т принцип се покрива от тази публикация, както и от други мои публикации.

 • За да се прилага етимологичния̌т принцип при писането на възстановенитѣ букви Ѣ и Ѫ, слѣдва да си служим с рѣчници, най-вече етимологични рѣчници:

 • Сѫщо така, за прилагането на етимологичния̌т принцип при писането на възстановенитѣ букви Ѣ и Ѫ, изключително полезно би било знанието на друг славянски език.

  • Руски, сръбски, украински, полски, ..
  • В раздѣлитѣ 2 и 3 този метод се обсѫђа, най-вече въз основа на руския̌т език.

  • Тука слѣдва да се спомена̨т и разнообразнитѣ български диалекти.
  • Проблемът при тѣ̋х е оскѫдицата на систематични свѣдѣния в сравнение със стандартнитѣ езици.

 • Прѣдлагам плавно подобрение на правописът, така че всичко старо да си остане правилно. Не искам реформа а-ла-комуниста или а-ла-ататюрк.

  • Просто трѣ̋бва буквитѣ Ѣ и Ѫ да се възстановя̨т в азбуката и употрѣбата им според етимологичния̌т и морфологичния̌т принцип да се разрѣши.
  • Употрѣбата на буквитѣ Ѣ и Ѫ да бѫде разрѣшена, но не и задължителна.

 • Свѣдѣнията, дадени в двата раздѣла 2 и 3 - кога се пиша̨т буквитѣ Ѣ и Ѫ, нѣ̋ма да се уча̨т в срѣднитѣ и в началнитѣ училища.

  • Това е материя за студенти по българска или славянска филология.

  • В началнитѣ и срѣднитѣ училища ще се учи слѣдното:
   • Буквитѣ Ѣ и Ѫ влизат в съставът на българската азбука.
   • Писането им не е задължително.
   • Компютърни програми (по лаптопи и смартфони) ще мога̨т да слагат тѣзи букви на правилното им мѣ̋сто.
   • Буквата Ѫ се чете Ъ, но не всѣки звук Ъ може да се запише с буквата Ѫ.
   • Буквата Ѣ се чете Е или IA (Я) според говорнитѣ навици. Не всѣки звук Е може да се пише с буквата Ѣ. Нито пък всѣ̋ко Я може да се замѣсти с Ѣ.
 • Буквитѣ Ѣ и Ѫ не сѫ толкова архаични. Нима Ботев, Вазов, Славейкови баща и син, Яворов, Йовков, .. сѫ архаични. А всичкитѣ тѣзи хора не сѫ си прѣдставяли българския̌т език бѣз буквитѣ Ѣ и Ѫ.

 • С точност до подробности, буквитѣ Ѣ и Ѫ се пиша̨т само в думи със славянски произход.

 • Усвояването на правописът на възстановенитѣ български букви Ѣ и Ѫ не се постига с уроци, а с четене на текстове, къдѣто тѣзи букви сѫ употрѣбени правилно.

  • Kолкото човѣк е по-начетен, толкова по-грамотен става - такава е практиката при доста езици по свѣтът.

 • Ако в моментът Ви интересува само правописът на буквата Ѫ (но не и на Ѣ), натиснѣте тука.

  • Ако пък искате да продължите с правилата за буквата Ѣ, то продължѣте надолу, слѣд като натиснѣте тука.

 • (.. скрий преамбюлът ..)    .. към началото ..

►►   2. Кога се пише буквата Ѣ (ят, Е двойно)   (.. покажи ..)

(.. покажи раздѣлът за Ѣ ..)    .. към началото ..


►►   3. Кога се пише буквата Ѫ (голѣ̋м юс, голѣ̋ма носовка, широко Ъ)    (.. покажи ..)

(.. покажи раздѣлът за Ѫ ..)    .. към началото ..


▼▼   4. Прѣпратки (references)    (.. скрий ..)

(.. скрий прѣпраткитѣ ..)    .. към началото ..

▼▼   5. Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)  (.. скрий ги ..)  (.. свий ги ..)  (.. разгъни ги ..)  .. към началото ..


Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тука и ще отговоря̨ тука.

 • ►►  ::christo.tamarin, 2020-03-03 20:40:: Бѣлѣжки по използвания̌т в този очерк правопис (.. покажи  ..)

 • ◄►  ::christo.tamarin, 2020-03-03 22:11:: Списък на нѣ̋кои корени на думи със Ѫ и Ъ

 • ►►  ::christo.tamarin, 2020-03-06 16:57:: Бѣлѣжки по иванчевския̌т правопис на буквата Ѫ (.. покажи  ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2020-03-09 17:26:: Бѣлѣжки по правописът на министър Иван Вазов (.. покажи  ..)

 • ◄►  ::christo.tamarin, 2020-03-11 18:23:: Списък на нѣ̋кои корени на думи с буквата Ѣ

 • ►►  ::christo.tamarin, 2020-03-19 11:12:: Disclaimer: отричане от отговорност (.. покажи  ..)

 • ►►  ::christo.tamarin, 2020-03-30 21:01:: Правописен рѣчник от 1920 с автор Васил Василев бѣ добавен към

 • ►►  ::christo.tamarin, 2022-03-17 20:29:: Два обезсърдчителни коментара: единия̌т за буквата Ѣ, а другия̌т - за Ѫ

 • ►►  ::christo.tamarin, 2022-03-24 13:30:: Терминологични неразбории  (.. покажи ..) 
No comments:

Post a Comment