Tuesday, October 3, 2017

Гордост и прѣдразсѫдъци: сериал в 23 части по повод на 23 години от сочнитѣ боянски ливади

Гордост и прѣдразсѫдъци: сериал в 23 части по повод на 23 години от сочнитѣ боянски ливади

Гордост и прѣдразсѫдъци
(сериал в 23 части по повод на 23 години от сочнитѣ боянски ливади)


1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .. 11 .. 12 .. 13 .. 14 .. 15 .. 16 .. 17 .. 18 .. 19 .. 20 .. 21 .. 22 .. 23 .. Comments,Q&A .. to the bottom ..
  • Не Боянскитѣ ливади отприщиха̨ бѣсоветѣ на мафиотския̌т прѣход, а резултатитѣ от изборитѣ двѣ години прѣди това, 10 юни 1990.
  • Но Боянскитѣ ливади си бѣ̋ха̨ част от парадът на тѣзи бѣсове.

 1.  .. към началото ..
  • "Колкото и да е орѣ̋зана от правомощия, президентската институция имала влияние, което може да се окаже понѣ̋кога и сѫдбоносно за страната." - така пише в статията.
  • Да, но само когато нѣ̋ма стабилно управляващо мнозинство.
  • Прѣз 1992 СДС нѣ̋маше парламентарно мнозинство и Филип Димитров се нуђаѣше от гласоветѣ на депутатитѣ от ДПС.
  • Друг случай, при който президентът оказа сѫдбоносно влияние, е извънредното обръщение на г-н Плевнелиев от 14 юни 2013.
   И тогава нѣ̋маше стабилно парламентарно мнозинство - съюзницитѣ БСП и ДПС се нуђаѣха̨ от златния̌т пръст на Волен Сидеров.
 2.  .. към началото ..
  • Нито Желю Желев, нито Филип Димитров, нито даже Андрѣй Луканов имат заслуга за утвърђаването на ДПС като партия.
  • Основната заслуга е на Сарайлъ Ахмед ага и на съратницитѣ му.
  • На второ мѣ̋сто заслугата е на "възродителитѣ" от годинитѣ 1984-1989.
  • И на трето мѣ̋сто заслугата е на Румен Воденичаров.
   В началото на 1990 Ахмед Доган поискал ДПС да влѣзе като една от присъдружнитѣ организации на СДС (тѣ май бѣ̋ха̨ 19 по нѣ̋кое врѣме), ама Румен Воденичаров се запънал и не пусна̨л Ахмед Доган в СДС: неговото дружество за защита на правата на човѣкът било достатъчно, правата и свободитѣ на мюсюлманитѣ щѣ̋л да ги защищава той, Румен Воденичаров, а не Ахмед ага.

   По врѣме на Боянскитѣ ливади Румен Воденичаров вече открито се бѣше обявил срѣщу СДС.
 3.  .. към началото ..
  • Във СДС-то имаше оформено основно течение, mainstream-СДС, което за щастие до 2001 се олицетворяваше и се водѣше от лидерът.
  • Лидери на mainstream-СДС-то послѣдователно бѣ̋ха̨: Желю Желев, Петър Берон, Филип Димитров, Иван Костов.
  • Прѣз 2001 царя̌т уби mainstream-СДС-то. Всичкитѣ стана̨ха̨ "люспи".

 4.  .. към началото ..
  • Стигна̨хме и до люспитѣ.
  • Първата люспа бѣше Румен Воденичаров - той сам се отлюспи.
  • Вторитѣ люспи, голѣ̋мото люспене, бѣ̋ха̨ тѣзи от СДС, дѣто прѣз лѣ̋тото на 1991 подписаха̨ конституцията в колаборация с комуниститѣ. Именно за тѣ̋х за пръв пѫт Христофор Сѫбев употрѣби думата люспи.

 5.  .. към началото ..
  • На парламентарнитѣ избори прѣз есента на 1991 люспитѣ се провалиха̨ напълно.
  • Само три партии влѣ̋зоха̨ в парламентът, като СДС плюс ДПС имаха̨ крѣхък прѣвѣс над БСП.
  • Това бѣ парламентарната обстановка в навечерието и по врѣме на Боянскитѣ ливади.

 6.  .. към началото ..
  • Скоро слѣд парламентарнитѣ избори, прѣз януари 1992, се проведоха̨ и президентски избори.
  • Желю Желев в тандем с Блага Димитрова и с подкрѣпата на СДС спечели.
  • Тогава лъсна̨ задникът на Петър Берон, който подкрѣпи комунистическитѣ кандидати Велко Вълканов и Румен Воденичаров.

 7.  .. към началото ..
  • Блажения̌т февруари 1992.
   СДС-то имаше правителство начело с Филип Димитров, президент Желю Желев и вицепрезидент Блага Димитрова.
  • Мѣсец на надѣђи.
  • За съжаление, най-кѫсия̌т мѣсец.

 8.  .. към началото ..
  • Висящия̌т проблем бѣше подкрѣпата за СДС откъм ДПС - тѣ само декларираха̨ подкрѣпа, но не искаха̨ да поема̨т отговорност.
  • Ахмед Доган обясни, че не било още дошло врѣмето за български министър с турски етнически произход.
  • Може да е бил прав, но и моитѣ тогавашни притѣснения се оказаха̨ основателни.

 9.  .. към началото ..
  • А прѣз март 1992 Желю Желев бѣше отлюспен.
  • Език мой - враг мой.
  • В авторитетен испански вѣстник излѣзе интервю с Желю Желев, къдѣто Желю Желев казал, че цар Борис бил военнопрѣстѫпник.
  • Половината от mainstream-седесаритѣ бѣ̋ха̨ явни монархисти.
  • Другата половина, републиканската, сѫщо така не допускаше държавния̌т глава на България прѣз годинитѣ 1918-1943 да бѫде наричан военнопрѣстѫпник.
  • Дори комунистическитѣ агитатори по врѣмето на социализмът не бѣ̋ха̨ се сѣтили да нарѣка̨т цар Борис военнопрѣстѫпник.
  • Желев можеше да се защити, но не го направи. "Кои сѫ тѣзи, дѣто ще ми тѫрся̨т смѣтка" - такова му бѣше поведението.
  • Изплю се Желю в лицето на своитѣ избиратели.
  • Стана ясно, че Желев вече не се ползва с одобрението на mainstream-седесаритѣ.
  • Стана ясно, че със Желев сме дотук.
  • Щѣ̋хме да го издържим до края̌т на мандатът, но послѣ със Желев СДС-то щѣше да си вземе сбогом.
  • Това е основната прѣдпоставка за Боянскитѣ ливади - СДС-то вече не можѣше да счита Желев за свой.

 10.  .. към началото ..
  • Прѣди нѣ̋колко дена почетохме годишнината от смъртта на Царя̌т обединител.
  • Заслужава паметник, повече от Желев.

 11.  .. към началото ..
  • На Боянскитѣ ливади Желев обвини правителството на Филип Димитров, че то било обявило война на синдикатитѣ.
  • Истината е, че профсъюзът Подкрѣпа и лично лидерът му Тренчев се обърна̨ха̨ срѣщу правителството на Филип Димитров още в първия̌т му мѣсец.

 12.  .. към началото ..
  • На Боянскитѣ ливади Желев обвини правителството на Филип Димитров, че то било обявило война на църквата.
  • Да, правителството подкрѣпи избори за църковни настоятелства и участието в тѣзи избори бѣше масово.
  • В църквата възникна̨ разкол по повод на тѣзи избори. Част от архиереитѣ ги признаха̨, но по-голѣ̋мата част от архиереитѣ начело с патриархът не ги признаха̨.

 13.  .. към началото ..
  • Боянскитѣ ливади си бѣ̋ха̨ просто медийна акция.
  • Това бѣше просто шум, който можѣше за три дeнa да отшуми.
  • България е парламентарна държава и нѣщата се рѣшават в парламентът.
  • По сѫщество нѣщата сѫ прости - Сарайлъ Ахмед ага рѣши ДПС-то да не подкрѣпя повече СДС-то, а да се съюзи с БСП-то.
  • Скалъпиха̨ правителство начело с Любен Беров.
  • Подкрѣпилитѣ го седесари излѣ̋зоха̨ от mainstream-СДС-то и стана̨ха̨ пореднитѣ люспи. Най-видната люспа от това поколѣние бѣше Димитър Луџев.

 14.  .. към началото ..
  • Боянскитѣ ливади може би сѫ били замислѣни от Сарайлъ Ахмед ага като прѣдупрѣђение към Филип Димитров и опит за изнудване.
  • Прѣдупрѣђение, че Сарайлъ Ахмед ага нѣ̋ма да се посвѣни да се съюзи с БСП-то.
  • Прѣдупрѣђението не бѣше разбрано.
  • Сарайлъ-Ахмед ага не смѣѣше открито да каже, че нѣ̋ма да се посвѣни да се съюзи с БСП - електоратът му още не бѣше подготвен за това.
  • Изнудването - кой знае за какво - сѫщо не хвана̨ дикиш - Филип Димитров не се поддаде на изнудване.

 15.  .. към началото ..
  • Може би Желю Желев искрено е искал да прѣдупрѣди Филип Димитров, че ..
  • ..както Сарайлъ Ахмед ага, така и нѣ̋кои от СДС ..
  • ..нѣ̋ма да се посвѣня̨т да се съюзя̨т с БСП, ..
  • ..само и само да докопат и да задържа̨т кокалът.

 16.  .. към началото ..
  • Всѣки един редови гласоподавател, който е пусна̨л на парламентарни избори бюлетина за БСП, за партията на сатаната, а има милиони такива, ..
  • .. е много по-виновен от всѣки от господата Желю Желев, Ахмед Доган, Иван Костов, Филип Димитров, Димитър Луџев, за които е ясно, че с червена бюлетина на парламентарни избори не сѫ гласували.
  • Многото червени бюлетини в урнитѣ - това загроби България.
  • А не нѣ̋какви си ливади сочни Боянски.

 17.  .. към началото ..
  • Към дѣйствията на Филип Димитров като политик упрѣци нѣ̋мам - или поне не се сѣщам.

 18.  .. към началото ..
  • Нѣ̋кои от дѣйствията на Желю Желев, в сѫщност всички отпрѣди март 1992, одобрявам.
  • Но и слѣд Боянскитѣ ливади нѣ̋кои постѫпки на Желев му правя̨т чест:
   • {1} Слѣд като Желев загуби прѣдварителнитѣ президентски избори, той не се изкуши да се кандидатира срѣщу Петър Стоянов.
   • {2} Желев се държа изключително коректно и лоялно към новоизбрания̌т президент Петър Стоянов в периодът на прѣдаването на постът.

 19.  .. към началото ..
  • Нѣ̋кои от дѣйствията на Ахмед Доган одобрявам, други - не.
  • Когато е подкрѣпял СДС - това съм одобрявал.
  • Когато се е съюзявал със шейтанът - със БСП - това не.

 20.  .. към началото ..
  • Тук му е мѣ̋стото да кажа̨, че Ахмед Доган, наред с Андрей Луканов и Иван Костов, ..
  • .. е един от "тримата строители на съврѣменна България", ..
  • .. и това трѣ̋бва да приемете като констатация.
  • Само тѣзи тримата сѫ били на такава позиция, имали сѫ възможности и сѫ осѫществили поне част от тѣзи възможности да проектират своята визия върху бѫдещето на България.
  • България сега е такава, каквато сѫ я̨ направили "тримата голѣми" - Андрей Луканов, Иван Костов, и Ахмед Доган.
  • Ръмжѣте, ако щете, вийте, ако щете, това е констатация, и на мене ми се вие.

 21.  .. към началото ..
   • Ахмед Доган, задкулисния̌т човѣк на Боянскитѣ ливади,
   • лично е държал кормилото на държавата в течение на десет години - и конкретно
   • при правителствата на Беров, на Сакскобургготски, и на Станишев.

  • Десет години - този период е по-голѣ̋м от сборът на съотвѣтнитѣ периоди за другитѣ двама от тримата голѣми.

   • Ако България при управлението на Сакскобургготски и на Станишев
   • не кривна̨ от правия̌т пѫт, начертан от Костов, от евроатлантическия̌т пѫт,
   • това слѣдва да се признае за заслуга на Сарайлъ Ахмед ага,
   • който неуморно бдѣше и надзираваше, да го поживи Аллах, още много баклава да изяде на този свѣ̋т.
   • Защото другитѣ двама от тримата голѣми сѫ българи,
   • единия̌т го гръмна̨ха̨,
   • другия̌т го очерниха̨,
   • и сал един Ахмед ага ни остана̨.

 22.  .. към началото ..
  • Ако за бѫдещето на България има нѣ̋каква надѣђа, то нея̨ я̨ дължим на Иван Костов.
  • Много от постѫпкитѣ му слѣд 2001, слѣд като падна̨ от власт, не одобрявам.
  • Но дѣянията му като лидер на СДС и министър-прѣдсѣдател до 2001 одобрявам.
  • Тѣ го правя̨т най-великия̌т държавник на България прѣз моя̌т живот -
  • за това свидѣтелствам, а аз помня̨ министър-прѣдсѣдателитѣ от Антон Югов насам.

.. към началото ..


Коментари, въпроси и отговори (Comments, Q&As)


Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тук и ще отговоря̨ тук.

 • ►► ::christo.tamarin, 2017-10-03 21:18:: Този текст бѣше написан като коментар към тази статия:

  • [2012-08-30] "Боянските ливади" отприщиха бесовете на мафиотския преход [Виктор Павлов]
  • Идеите за десни реформи и морал в политиката бяха подменени с корупция, незаконно забогатяване, възход на мутрите и групировките, гангстерски войни, срастване на власт и престъпност
   ..
   Едва ли днес някой се сеща за датата 30 август 1992 г., но именно преди 20 г. на този ден в политическата терминология на България се роди фразата „Боянски ливади”.

 • ►► ::christo.tamarin, 2017-10-03 21:18:: Стари версии на тази публикация:

 • ►► ::christo.tamarin, 2018-04-19 11:58:: (..покажи..) Веселин Райков за Иван Костов.

 • ►► ::christo.tamarin, 2019-06-27 13:45:: (..покажи..) За нѣ̋кои надѣђи на наивен човѣк като мене.

 • ►► ::christo.tamarin, 2020-07-05 16:55:: (..покажи..)
  • Кой е колективът с най-голѣ̋м принос за демократичния̌т процес в България?

.. към началото ..


::::::::::::
Царя̌т се обяви против СДС още прѣз 1997. Проявил е нахалство да иска прѣз 2001 партню̄рство със СДС. И аз да бѣ̋х на мѣ̋стото на Костов, щѣ̋х да постѫпя̨ като Костов.
::::::::::::
Аз бѣ̋х срѣд посрѣщачитѣ прѣз 1996. Но всичко това нѣ̋маше значение слѣд пролѣтта на 1997. Величеството си показа сѫщността.

Спомням си, че изборитѣ прѣз 1997 бѣ̋ха на Лазаровден. Във Wikipedia-та чета, че сѫ били на 1997-04-19. СДС:137 депутата, БСП:58, ДПС:19, Ал.Томов-Лупи:14, ЖоржГанчев:12.

Не помня̨ датата. Нека условно да е 1-ви април. За събитието не намирам нищо в интернет.

Тъй че нищо не му дължи СДС. Нищо не дължи СДС-то на един слуга на Ахмед Доган.
::::::::::::
Величеството с изявитѣ си разби моитѣ надѣђи. По-надолу ще обясня̨. Все пак имайте прѣд вид, че съм наивен човѣк, и наистина така ще си помислите, като разберете за какви мои надѣђи става дума, но ще разберете, че аз на надѣђитѣ косъмът цѣпя̨.

No comments:

Post a Comment