Thursday, July 13, 2017

[DraftProposal] Работен проект за езикова реформа

[DraftProposal] Работен проект за езикова реформа

.. to the bottom ..



[DraftProposal] Работен проект за езикова реформа


In development: Не е написано още - това е само чернова.



1. Преамбюл





.. към началото ..


15. Прѣпратки: references



.. към началото ..


16. Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)


Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тука и ще отговоря̨ тука.

.. към началото ..



https://nacionalensvetogled.wordpress.com/%D1%A3-%D1%AB/


No comments:

Post a Comment