Saturday, January 20, 2018

Бѣлѣжки по писмото на Нѣкшу от Дългополе

Бѣлѣжки по писмото на Нѣкшу от Дългополе

.. to the bottom ..Бѣлѣжки по писмото на Нѣ̋кшу от Дългополе

 • ▼▼ Цъкнѣте, за да се скрие картинката.

 • ►► Click to expand: Цъкнѣте, за да се покаже.


1. Основни данни за писмото на Нѣ̋кшу


 • ►►  Писмото на Нѣ̋кшу от AD 1521 е

 • ◄► Написано е от Нѣ̋кшу, голѣмец и търговец от Дългополе.
  • ►► Изпратено е до Hans Benkner, кмет (жупан) на град Брашов.

 • ◄► Писмото е надѣђно датирано (AD 1521), защото дѣлата на императорът султан Сюлейман Великолѣпни сѫ добрѣ документирани.
  • ►► Особеното за писмото е, че близо една пета от текстът му е на български (славянски) език.
  • ◄► Освѣн че писмото на Нѣ̋кшу от AD 1521 е първия̌т писмен паметник на румѫнски език,
   • румѫнската национална митология го натоварва допълнително:
   • (за пръв пѫт, естествено), в него се бил срѣщал изразът
   • Țeara Rumânească, Цѣра Румънѣскъ, Румѫнската земя.

.. към началото ..


2. Постановка на проблемът


В сѫщност, ще формулирам два проблема във връзка с писмото на Нѣ̋кшу от AD 1521.

.. към началото ..


3. Оригинален текст на писмото на Нѣ̋кшу


 • ►►  (Покажи картинка на писмото)

 • ►►  (покажи тука)  (покажи там)
  • Текст на писмото на кирилица според руската wikipedia.

 • ►►  (покажи тука)  (покажи там)
  • Текст на писмото с нормализиран правопис според румѫнската wikipedia.

.. към началото ..


4. Прѣвод на писмото на Нѣ̋кшу


 • ►►  (покажи тука)  (покажи там)
  • Прѣвод на български според българската wikipedia.

 • ►►  (покажи тука)  (покажи там)
  • Прѣвод на английски според английската wikipedia.

 • ►►  (покажи тука)  (покажи там)
  • Прѣвод на английски според wikisource.

 • ►►  (покажи тука)  (покажи там)
  • Прѣвод на руски по руската wikipedia.

.. към началото ..


5. Обяснение на смѣсения̌т език на писмото на Нѣ̋кшу


 • ►►  Да се намѣри подходящо обяснение за
  • смѣсения̌т език на писмото: румѫнски и български -
  • това е първия̌т дефиниран проблем:
  • Защо писмото не е било написано на един език, само на български или само на румѫнски?

 • ►►  По-естествено за Нѣ̋кшу би било да напише писмото си само на български.

 • ►►  Грамотността на български (славянски) език е

 • ►►  Рѣшението на проблемът се крие в послѣдния̌т параграф на писмото.

 • ◄► Авторът на писмото е гледал на текстът на румѫнски език като на тайнопис.

.. към началото ..


6. Писмото на Нѣ̋кшу и съврѣменния̌т характер на румѫнския̌т етноним


 • ◄► Освѣн че писмото на Нѣ̋кшу от AD 1521 е първия̌т писмен паметник на румѫнски език,

 • ►►  Какъв смисъл е влаган прѣз 16-ти вѣк в изразът

 • ►►  Срѣд Принципитѣ на моитѣ възгледи за мина̨лото

 • ►►  И тъй, за да рѣшим този проблем,
 • ►►  В сѫщност, Нѣ̋кшу не може да е имал прѣд вид друго, освѣн казаното от императорът, понеже Нѣ̋кшу прѣпрѣдава неговитѣ думи, думитѣ на императорът.
 • ►►  Императорът най-вѣроятно е казал Румелия.
 • ►►  Императорът най-вѣроятно е казал Румелия.
 • ►►  И тъй, императорът е казал "Румелия" и Нѣ̋кшу буквално и точно е прѣдал думитѣ му като "Цѣра Румънѣскъ".

 • ►►  Щом е тъй, то прѣводитѣ на "Цѣра Румънѣскъ" от писмото на Нѣ̋кшу

 • ►►  Обикновено се прѣмълчава фактът, че прѣз 19-ти вѣк

.. към началото ..


7. Бѣлѣжки по писмото, които сѫ от интерес само за българската публика


 • ◄► По врѣмето на Нѣ̋кшу за градът София
  • вече било установено днешното му име.
  • Писмото на Нѣ̋кшу не е първия̌т документ,
  • в който градът е нарѣчен София.

 • ◄► Градът Константинопол-İstanbul в писмото на Нѣ̋кшу
  • е нарѣчен с българското (славянското) си име - Цариград.

 • ►►  В продължение на нѣ̋колко вѣка

 • ►►  За буквата Ъ.

 • ►►  За буквата Ѣ.

 • ►►  За буквата Џ.

.. към началото ..


8. Прѣпратки

.. към началото ..


9. Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)


Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тука и ще отговоря̨ тука.

 • ►► ::christo.tamarin, 2018-02-02 19:38:: Кой е императорът.

 • ►► ::christo.tamarin, 2018-02-02 20:11:: Кой е Мехмед бег? [има прѣдположение]

 • ►► ::christo.tamarin, 2018-02-02 20:19:: Етимологична справка за името Нѣ̋кшу.

 • ►► ::christo.tamarin, 2018-02-02 21:18:: Дисперсна и фокусирана визия за Balkansprachbund-ът.

 • ◄► ::christo.tamarin, 2018-02-18 09:19:: Помощ за прѣвод на този текст на румѫнски би била добрѣ дошла.

 • ►► ::christo.tamarin, 2018-07-05 19:31:: Писмо на румѫнски от Архангеловден AD 1514 било открито наскоро.

 • ►► ::christo.tamarin, 2021-01-17 14:52:: Кога румѫнската православна църква е изоставила църковно-славянския̌т език?

.. към началото ..


1 comment:

 1. Много добре обосновано изследване! Похвален труд!

  ReplyDelete