Sunday, October 24, 2021

Бесѣди против "триђипроклетата и богоомразна" богомилска ерес и против дръвникопоклонничеството, към което тя води

Бесѣди против "триђипроклетата и богоомразна" богомилска ерес<br/>и против дръвникопоклонничеството, към което тя води

(.. покажи всичко ..) (.. свий&скрий всичко ..) .. to the bottom ..Бесѣди против "триђипроклетата и богоомразна" богомилска ерес
и против дръвникопоклонничеството, към което тя води


►►   1. Преамбюл: общ раздѣл   (.. покажи го преамбюлът ..)  .. към началото ..►►   2. Бесѣда първа: против "триђипроклетата и богоомразна" богомилска ерес  (.. покажи я̨ бесѣдата ..)  .. към началото ..►►   3. Бесѣда втора: против дръвникопоклонничеството   (.. покажи я̨ бесѣдата ..)  .. към началото ..►►   4. Епилог: заключение   (.. покажи го епилогът ..)  .. към началото ..
►►   6. Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)   (.. покажи ги ..)  (.. разгъна̨ти ..)   .. към началото ..
No comments:

Post a Comment