Monday, January 2, 2023

[Draft] За компютритѣ полиномиално

(.. покажи всичко ..)  (.. свий&скрий всичко ..)  .. to the bottom ..[Draft] За компютритѣ полиномиално


In development: Не е написано още - това е само чернова.▼▼   .0. Преамбюл: общ раздѣл   (.. скрий го ..)
▼▼   .0. Коментари, въпроси и отговори (comments, Q&As)   (.. скрий ги ..)  (.. свий ги ..)  (.. разгъни ги ..)  .. към началото ..


Ако има въпрос или коментар, на който трѣ̋бва да отговоря̨, ще прѣпиша̨ въпросът или коментарът тука и ще отговоря̨ тука.